Sociala medier i svensk sjukvård

 • Alexander Appelstrand, läkarprogrammet, Sahlgrenska Akademin 2014,
 • Handledare: John Chaplin PhD.
 • Sociala medier är ett fenomen på internet som idag är mycket populärt. Svenska tonåringar lägger 7,6 timmar i veckan i snitt på dessa sidor som handlar om att kommunicera interaktivt med andra människor eller organisationer via olika slags forum där användarna själva skapar allt innehåll. Ett exempel är Facebook, där du kan ha nätverk med dina vänner oc h skriva både privat eller öppet till varandra. Man kan lägga upp bilder och videor, ge varandra ”tummen upp” och kommentera varandras inlägg i en social virtuell värld. Kommunikation är viktig i sjukvården och eftersom sociala medier är en ny form av kommunikation så är detta fenomen spännande!

  I denna studie undersöktes hur man använder fyra av de största sociala medierna (Facebook, YouTube, Twitter och Instagram) genom att en enkät skickades med frågor till alla sjukhus och landsting i Sverige. Sökningar utfördes för alla sjukhus på de nämnda sociala medierna och igenom landstingens/sjukhusens hemsidor. Det är tydligt att, i jämförelse med tidigare kartläggningar 2010, svensk sjukvård har tagit ett steg framåt när det gäller frekvensen av användning av sociala medier. Alla svenska landsting har åtminstone en Facebook-profil och alla skriver, i varierande grad, om hälsorelaterade ämnen. I snitt så gjorde ett landsting 13 inlägg på Facebook under september 2014 och i snitt 8 av inläggen hade hälsobudskap. Sjukhusen själva har en lägre frekvens av användning där 20 av alla 80 studerade sjukhus använder minst ett av de fyra sociala medierna. Användningen är störst bland sjukhus en i Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen och det är Facebook och YouTube som är mest populära.

  Varför använder sjukvården denna typ av kommunikation? De tre största anledningarna är att sprida information till allmänheten, rekrytering av personal och marknadsföring av sig själva. Direkt patientkontakt via sociala medier är inte lika populärt och dessutom problematiskt ur juridisk och etisk synpunkt.

  De flesta landsting har riktlinjer som säger att patientinformation inte får finnas synligt i sociala medier, detta enligt lag. Dessutom ser både landsting och sjukhus att privat kontra professionell kontakt kan bli lidande av sociala mediers användning. De uppger även risk för patientsäkerhet som en av de viktigaste nackdelarna. När det gäller framtiden för sociala medier så har mindre än hälften av alla sjukhus/landsting en plan för exakt vad som skall göras men det finns mycket tankar. Vissa vill ha en mer specifik användning, det vill säga att enskilda individer och avdelningar kan bli aktiva. Vissa vill använda det för rekrytering och andra tycker att riktlinjer behöver bli mer genomarbetade i framtiden.

  Det är tydligt att det finns både för och nackdelar med sociala medier i sjukvård och att det kan komma att förändra kommunikationen av hälsobudskap i framtiden. Ytterligare studier skulle ge en komplett bild genom att till exempel fråga patienter och allmänhet om deras preferenser så att sjukvården kan ha det i åtanke.